Özgeçmiş (TR)

ÖZGEÇMİŞ
İsim Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özhan Kalaç
Doğum Yeri Malatya
Doğum Tarihi 10.10.1973
Medeni Hali Evli
Yabancı Dili İngilizce
e-posta ozhan.kalac@bayar.edu.tr
Web www.ozhankalac.info

www.manisabilisim.org    www.engelsizbilisim.org

 

EĞİTİM DURUMU
Mezuniyet Durumu Okulu Mezuniyet Tarihi
Önlisans Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 1993
Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 1997
Yüksek Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı  

2002

Doktora Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı 2016

 

Lisan Tezi KALAÇ, M.Özhan, Bengü Çetiner, “Tarım Satış Kooperatiflerinin Yeniden Yapılanması Üzerine Bir İnceleme”, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Lisans Tezi, Bornova, 1997.
Yüksek Lisan Tezi Tarım İşletmelerinin Analiz ve Planlanmasına Yönelik Muhasebe Kayıtlarının Bilgisayar Ortamında Tutulması Üzerine Bir Araştırma
Doktora Tezi : “Türkiye’de Mikrofinans Uygulamaları: Grameen Mikrokredi Modeli Uygulama Örneği”

 

İlgi Alanları
 • Genel Muhasebe, Finansman, Mikrofinansman,
 • Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar Programlama, Web Tasarım, Network, Donanım, Erişilebilirlik
 • Organizasyon ve Etkinlik Düzenleme (Panel, Konferans, Seminer vb)
 • Görsel Materyal Hazırlama ve Sunum Teknikleri

 

VERDİĞİ DERSLER (1999-2015)
 • Algoritma ve Programlamaya Giriş
 • Araştırma Teknikleri ve Seminer
 • Bilgisayar Ağ Sistemleri
 • Bilgisayar Uygulamaları
 • Entegre Ofis
 • Girişimcilik
 • Görsel Programlama
 • İşletim Sistemleri
 • İşletme Yönetimi
 • Sistem Analizi ve Tasarımı
 • Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
 • Temel Bilgisayar Bilimleri
 • Üretim Kooperatifçiliği
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Endüstride Bilgisayar Kullanımı

 

İŞ DENEYİMİ ve BULUNDUĞU GÖREVLER (Devam Eden)
Kurum Yıl Görev
MCBU Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2018- Bölüm Başkan V.
MCBU Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Kurulu 2017- Dr. Öğr.Üyesi
MCBU Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü – Muhasebe ve Finansman

2017- Öğretim Üyesi
MCBU BAUM 2016- Müdür Yardımcısı
MCBÜ BAUM Elektronik Belge Yönetim Sistemi 2015- Koordinatör
MCBÜ Engelli Danışma ve Koordinasyon Koordinatörlüğü 2013- Koordinatör
Dünya Engelliler Birliği – Bilişim Komisyonu 2013- Üye
Türkiye Bilişim Derneği 2011- Üye- Genel Kurul Delegesi
Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Engelli Danışma ve Koordinasyon Komisyonu 2011- Üye
Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu 2011- Kurucu Üye- Koordinatör
Manisa Bilişim Platformu 2007- Kurucu-Koordinatör

 

İŞ DENEYİMİ ve BULUNDUĞU GÖREVLER (Tamamlanan)
Kurum Yıl Görev
MCBU Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2017-2018 Dekan Yardımcısı
TRT RADYO Haber – Bilim ve Teknoloji Programı 2017-2018 Koordinatör – Uzman Konuşmacı
TRT Kent Radyo İzmir – Bilişim Gündemi Programı 2015-2018 Yapımcı-Sunucu
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu 2000-2017 Öğretim Görevlisi
TBD Sayısal Gündem 2020 Uzmanlık Grupları – Engelli ve Bilişim Uzmanlık Gurubu 2013-2015 Koordinatör
Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, İnternet Geliştirme Kurulu – Siber Günenlik İnsiyafitifi 2013-2016 Üye
Manisa Kent Konseyi Yürütme Kurulu (CBU Temsilcisi) 2014-2016 Üye
Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Web Alt Komisyonu 2011-2012 Üye
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (13 b /4) 2011-2013
Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Bilişim Projeleri ve Etkinlikleri Alt Komisyonu 2011-2014 Başkan
Dünya Engelliler Birliği – Organizasyon ve Etkinlik Komisyonu 2011-2013 Üye
Manisa Belediyesi Kent Konseyi Engelli Meclisi 2012-2014 Üye
Manisa Valiliği İl Engelli Konseyi 2012-2013 Üye
Tüm İnternet Evleri Derneği – İnternet Birliği Komisyonu 2011-2013 Başkan
Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Bölümü Staj Komisyonu 2003-2007 Danışman Üye
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (13 b /4) 2001-2011 Koordinatör
Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulu 1999-2000 Öğretim Görevlisi (Dışardan)
Tarım Ekonomisi Derneği (Yönetim Kurulu) 1997-1999 Sekreter
OLBİM Bilgisayar Ltd. – İzmir 1995 Satış – Teknik Servis
Büşra Bilgisayar – Malatya 1992-1993 Satış – Teknik Servis

 

 MAKALE – BİLDİRİ
KALAÇ, Mustafa Özhan; YAMAMOTO, Gonca Telli. Developments and assessments on barrier-free it in Turkey. Quality & Quantity, 2018, 1-8.
Zehra ALTINAY   Ebba OSSIANNILSSON   Mustafa Ozhan KALAÇ   Gülsün BAŞARI   Ali AKTEPEBAŞI   Fahriye ALTINAY, Establishing a Framework on OER Practices for ICT Competence of Disabled Citizens”, TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2016, volume 15 issue 3
Kalaç, M.Özhan, Hüseyin AKTAŞ, “Türkiye’de Mikrofinans Uygulamaları: Grameen Mikrokredi Modeli Uygulama Örneği”; ICEB16, “2. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Kongresi: Yeni Ekonomik Trendler ve İş Fırsatları”, 20 mayıs 3 haziran 2016, Uluslararası Sareyova Üniversitesi, Bosna Hersek.
KALAÇ, M.Özhan, “Kırsal Kesimde Örgütlenme, Örgütlenmeyi Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler; Yakapınar Köyü Örneği”, Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:162 Haziran 1998, Ankara.
KALAÇ, M.Özhan, “Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması”, Tarım ve Mühendislik, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yayın Organı, Sayı57, 1998.
KALAÇ, M.Özhan, Osman GÖKÇE, “Süs Bitkileri Üretimi-Çevre İlişkileri ve İzmir Örneği”, 1. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi, 6-9 Ekim 1998, Yalova.
GÖKÇE, Osman, M.Özhan KALAÇ, “Kırsal Gençlik ve Gelecekteki Olası Tarımsal Toplum Yapısı Üzerine Bir Araştırma”, III. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-10 Ekim 1998, Ankara.
GÖKÇE, Osman, M.Özhan KALAÇ, “Tarımsal Faaliyetlerde Çevreye Uyumlu Yeni Yaklaşımlar ve Büyük Menderes Havzası Örneği”, Büyük Menderes Havzası 3. Tarım ve Çevre Sempozyumu 2-4 Eylül 1998, Söke.
GÖKÇE, Osman, M.Özhan KALAÇ, Hakan ADANACIOĞLU, “Bahçe Ürünleri Pazarlaması ve Çevre İlişkileri”, Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 21-24 Ekim 1997, Yalova.
GÖKÇE, Osman, M.Özhan KALAÇ, Mehmet KARACA, “İnsan ve Çevre İlişkileri ve Söke Örneği”, 2000’e Bir Kala Büyük Menderes Havzası 4’ncü Tarım ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 9-10 Eylül 1999, Söke.
KALAÇ, M.Özhan, B.TÜRKEKUL, “Türkiye Tarım Ekonomisi Kitaplar ve Tezler Bibliyoğrafyası (1992-1999), Basılmamış Eser, İzmir, 1999
KALAÇ, M.Özhan, “Bilgisayar İşletmeni ve veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ders Notu”, Basılmamış Eser, Manisa, 2008

 

ATIFLAR
BTK, Bilgi ve Teknolojilerinde Engelsiz Erişim Raporu, Mayıs 2012 Ankara, ISBN, 978-605-4660-65-0.

http://www.btk.gov.tr/kutuphane_ve_veribankasi/raporlar/arastirma_raporlari/dosyalar/Engelsiz_Erisim_Raporu.pdf

 

ÇIKIN, Ayhan, Kızıldağ, N., Avrupa Birliği ve Türkiye’de Tarımsal Kooperatifçilik Hareketleri, TMKB Yayını:7, Ümit Yayıncılık, 1999, Ankara.

 

GÖKGÖZ, Ahmet. “INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH IN BUSINESS.” (2012).

 

Ziemba, E. (2017). Zrównoważone społeczeństwo informacyjne. Prace Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 11-355.

Farmer, L. S. (2017). Optimizing OERs for Optimal ICT Literacy in Higher Education. Handbook of Research on Mobile Technology, Constructivism, and Meaningful Learning, 366.

KARASEL, Nedime, et al. An investigation of universal values and disability awareness in course books. Quality & Quantity, 1-9. 2018

Türkmen, S. Y., & Çagil, G. (2017). Finansal Hizmetlere Erisim ve Sürdürülebilir Kalkinma/Access to Financial Services and Sustainable Development. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar54(623), 63.

 

 

 

PANEL – KONFERANS- SEMİNER SUNUMLARI
§ “Engelsiz Bilişim: Engelliler Açısından Bilişim Teknolojileri”, İnönü Üniversitesi, 15 Mayıs 2018. Malatya.

§  “Milli Teknoloji ve Yazılımın Neden Önemli?”, Şehzadeler Türk Ocağı, 23 Ocak 2018, Manisa.

§ “Engelsiz Bilişim Neden Önemlidir?”, 5. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC, 19 Aralık 2017.

§ “Engelsiz Bilişim Uygulmaları Paneli”, Engelsiz Bilişim Günleri 2017, 30 Kasım-3 Aralık 2017, Engelsiz Yaşam Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi – Yeşilköy İstanbul

§ “Kişisel Verilerin Korunması” Eğitim Semineri, 9 Kasım 2017 Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

§ “E-ticaret ve Sosyal Medya”, TÜMSİAD Manisa Şubesi, 26 Ekim 2017, Manisa

§ “Engelsiz Toplum ve Çevre” Paneli, 13 Ekim 2017, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa, KKTC

§ “Engellilerin İstihdamında Teknolojinin Rolü”, Engelsiz İş Dünyası Kongresi, 09-11 Mayıs 2017, İstanbul

§ “Engelsiz Turizm ve Yaşam İçin Teknolojiler”, HERKES İÇİN EĞİTİM: ENGELSİZ TURİZM VE YAŞAM ÇALIŞTAYI, Yakın Doğu Üniversitesi, 25 Nisan 2016

§ “Engelsiz Bilişim”, İzmir İnternet Haftası Etkinlikleri, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 14 Nisan 2016

§ “Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi, 2-4 Eylül 2015, Manisa.

§ “Kurumsal Sosyal Medya Kullanımı”, Eticaret, Sosyal Medya ve Girişimcilik Zirvesi, Celal Bayar Üniversitesi, 27 Mart 2015, Manisa

§ “Eğitim Teknolojilerinde Engellilere Yönelik Uygulamalar”, ETZ 2015 (Eğitim Teknolojileri Zirvesi), Bahçeşehir Üniversitesi, 14 Mart 2015, İstanbul.

§ “Türkiye’de Engelsiz Bilişim Uygulamaları”, 13. Engelsiz Üniversiteler Bölge Toplantısı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 11-12 Mart 2015, Tokat.

§ “Engelsiz Bilişim: Görme Engellilere Yönelik Yeni Uygulamalar”, Akademik Bilişim 2015, Mersin Üniversitesi, 4-6 Şubat 2015, Eskişehir.

§ “Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, Engelli Sorunları Paneli, CBU Kırkağaç MYO, 24 Aralık 2014, Kırkağaç.

§ “Engelsiz Bilişim Neden Önemlidir?“, 8. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, Ege Üniversitesi 2-4 Mayıs 2014, İzmir

§ “Bilişimde Yeni Fırsatlar”, Bilişimde Kariyer Paneli, CBU Bilgisayar Müh. Bölümü, 6 Mayıs 2014, Manisa.

§ “Eğitimde Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, VIII. Ulusal BÖTE Öğrenci Kurultayı, Ege Üniversitesi, 2-4 Mayıs 2014, İzmir

§ “Engellilere Yönelik Eğitim Seminerleri”, KKTC Engelsiz Bilişim Platformu, 24-25 Mart 2014, Lefkoşa.

§ “Üniversitelerde Engelsiz Bilişim”, Akademik Bilişim 2014, Mersin Üniversitesi, 5-7 Şubat 2014, Mersin.

§ “Işığa Doğru Engelsiz Adımlar Paneli”, Panelist, Kayseri Valiliği, 2 Aralık 2013, Kayseri.

§ “Engelsiz Bilişim Çalışmaları”, Panelist, Uluslar arası Katılımlı Engelsiz İzmir 2013 Kongresi, 30 Ekim-3 kasım 2013 İzmir.

§ “Engelsiz Bilişim Paneli”, Panelist, Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu, 10-12 Eylül 2013, İstanbul.

§ “Engelsiz Bilişim Sunumu”, Manisa Engelsiz Bilişim Çalıştayı, Manisa Valiliği-Celal Bayar Üniversitesi, CBÜ Sinema Salonu, 3 Mayıs 2013.

§ “Engelsiz Bilişim ve İstihdam Fırsatları”, Engellilerin İstihdamı Paneli, Manisa Çalışma ve İş Kurumu Soma Hizmet Merkezi, Soma, 14 Mayıs 2013.

§ “Türkiye’de Erişilebilirlik: Erişilebilir Web için neler yapılmalı?”, Galatasaray Üniversitesi 9. Teknoloji ve İletişim Günleri, 24 Nisan 2013, İstanbul

§ Bilgi Toplum Stratejisi Yenileme Projesi, Toplumsal Dönüşüm Atölye Çalışması, TC.Kalkınma Bakanlığı, 25 Aralık 2012 Ankara.

§ Bilgi Toplum Stratejisi Yenileme Projesi, Toplumsal Dönüşüm Odak Grup Toplantısı, TC.Kalkınma Bakanlığı, 24 Aralık 2012 Ankara.

§ “Bilgi Teknolojilerinde Erişilebilirlik ve Kullanılabilirlik Semineri”, CBÜ Kırkağaç MYO, 17.12.2012.

§ “Erişilebilirlik Paneli”, Konuşmacı, Erişilebilirlik Günleri – 6-9 Aralık 2012 Engelsiz Yaşam Fuarı – İstanbul.

§ ”Engelsiz Bilişim Paneli”, Panelist, Engelsiz Bilişim Günü Etkinlikleri – 29 Kasım 1 Aralık 2012 CEBIT Sinerji Zirvesi – İstanbul

§ ”Engelsiz Bilişim Paneli”, Panelist, Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu –5-7 Eylül 2012 – Manisa.

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı, 19 Nisan 2012 / CBÜ Sağlık Hizmetleri MYO

§ “Engelsiz Bilişim Sunumu”, Manisa Engelsiz Bilişim Çalıştayı, Manisa Valiliği-Celal Bayar Üniversitesi, CBÜ Sinema Salonu, 19 Mart 2012.

§ “Bilişim ve Sağlık”, Manisa Bilişim Platformu, CBÜ Sinema Salonu, 29 Şubat 2012.

§ “Engelsiz Yaşam İçin Bilişim Teknolojileri Paneli” , Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Engelsiz Yaşam İçin Bilişim Teknolojileri Sempozyumu, 2-3 Aralık 2011, Ankara.

§ “Engelsiz Bilişim Paneli” Engelsiz Yaşam Fuarı 2011 – “Engelsiz Bilişim Günleri”, 1 Aralık 2011, İstanbul Fuar Merkezi, İstanbul.

§ “Özürlüler ve Bilişim: Özürlülerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Erişimi Paneli” 
CEBİT Sinerji Zirvesi, 6-9 Ekim 2011 tarihlerinde İstanbul Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi

§ “Neden Engelsiz Bilişim?” Sunumu
I
I. Engelsiz Bilişim Toplantısı, 18 Ağustos 2011, TTNET Konferans Salonu, Şişli, İstanbul

§ “Neden Engelsiz Bilişim?” Sunumu
I. Engelsiz Bilişim Toplantısı, 28 Haziran 2011, Dünya Engelliler Vakfı, Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Sütlüce-Beyoğlu, İstanbul

§ “Bireysel Güvenlik Konferansı”
II. Maltepe Web Tasarım Yarışması “Tanıt Okulunu” Ödül Töreni 5 Mayıs  2011 de Türkan Saylan Kültür Merkezi- Maltepe- İstanbul

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
29 Nisan 2010 Perşembe / Çağatay Uluçay İlköğretim Okulu

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
29 Nisan 2010 Perşembe / Manisa Özel Ülkem Koleji

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
28 Nisan 2010 Çarşamba / CBU Tıp Fakültesi Dekanlığı Seminer Salonu

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
28 Nisan 2010 Çarşamba / Hedef Koleji

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
21 Nisan 2010 Çarşamba / Hasan Türek Anadolu Lisesi

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
27 Nisan 2010 Salı / Milli Piyango Anadolu Lisesi

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
27 Nisan 2010 Salı / Turgutlu Lisesi

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
20 Nisan 2010 Salı / Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
22 Nisan 2009 Çarşamba / Manisa Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
17 Nisan 2009 Cuma / CBÜ Sağlık Hizmetleri MYO – CBÜ Sinema Salonu

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
16 Nisan 2009 Perşembe / Polinas Endüstri Meslek Lisesi

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
14 Nisan 2009 Salı / Manisa Özel Ülkem Koleji

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
15 Nisan 2008 Pazartesi / Doruk Koleji

§ “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
10 Nisan 2008 Perşembe / Ahmetli Şehit Hakkı Erdoğan Çok Programlı Lise Salonu

·  ·         “İnternet Yaşamdır” : Bireysel Güvenlik Konferansı
9 Nisan 2008 Çarşamba / Manisa Özel Ülkem Koleji
·      “Tarım Topraklarının Kullanımı ve Korunması Paneli”,
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası 1997 Toprak Yılı Etkinlikleri, Çankaya Belediyesi, Ankara, 1997

·  ·      “Türkiye’de Ziraat Mühendisliği Eğitimi” Söyleşi
24/06/1995 Tarihinde TRT İzmir Radyosu

 

KÖŞE YAZILARI (www.aktuelinternet.com)
·     Akademik Bilişim 2015, Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek…

·     Bilişim Teknolojilerinde ve Yazılımlarında Erişilebilirlik

·     Mobil Öğrenme için Atılan Adımlar

·     Engelsiz Bilişim Ödülleri

·     Mobil Öğrenme

·     Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)

·     Bilişimle Engelleri Kaldırmak Mümkün mü? (4)

·     Bilişimle Engelleri Kaldırmak Mümkün mü ? (3)

·     Bilişimle Engelleri Kaldırmak Mümkünmü ? (2)

·     Bilişimle Engelleri Kaldırmak Mümkün mü?

·     Sosyal Ağlarda Sahte Kullanıcı Hesaplarına (Fake Users) Dikkat

·     Facebook’u Doğru Kullanmak

 

PANEL – ÇALIŞTAY- OTURUM YÖNETİCİLİĞİ
§  “Forum: Öğretim Elemanları Bilgilendirme El Kitabı Hazırlık Çalışması”, 14. Engelsiz Üniversite Bölge Toplantısı, 08-09 Ekim 2015, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

§  “Web Erişilebilirlik Paneli”, Oturum Başkanlığı, Akademik Bilişim 2015, Mersin Üniversitesi, 4-6 Şubat 2015, Eskişehir.

§  “Akademik Bildiriler”, Oturum Başkanlığı, Akademik Bilişim 2015, Mersin Üniversitesi, 4-6 Şubat 2015, Eskişehir.

§  “Türkiye’de Başarılı Uygulamalar”, Oturum Başkanlığı, KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Düzenleme Kurulu, 11-12 Aralık 2014. Lefkoşa

§  “Bilişimle Engelleri Kaldırıyoruz” Çalıştayı Yöneticiliği, TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultayı, 6-9 Kasım 2014, Ankara

§  “Yurtdışında Elektronik Haberleşmede Engelsiz Erişim Çalışmaları”, Oturum Başkanlığı, Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, 23-25 Eylül 2014, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

§  “Manisa’da Engellilere Yönelik Faaliyetler Paneli”, Manisa Valiliği-Celal Bayar Üniversitesi, CBU Sinema Salonu, 12 Mayıs 2014, Manisa.

§  “Kırkağaç Engelsiz Bilişim Günü Paneli”, Manisa Valiliği- Celal Bayar Üniversitesi, 6 Aralık 2013, Kırkağaç, Manisa

§  “Engellilere Yönelik Ayrımcılık: Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları”, Atölye Çalışması, Moderatör, Dokuz Eylül Üniversitesi, 3-4 Aralık 2013, İzmir.

§  “Değerlendirme Toplantısı”, KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, 18-19 Kasım 2013. Lefkoşa

§  “Engelsiz Bilişim II.Oturumu”, KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, 18-19 Kasım 2013. Lefkoşa

§  “Engelsiz Bilişim I.Oturumu”, KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, 18-19 Kasım 2013. Lefkoşa.

§  Engelsiz Bilişim II. Oturumu, Uluslar arası Katılımlı Engelsiz İzmir 2013 Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013 İzmir.

§  Manisa Engelsiz Bilişim Çalıştayı,- Çalıştay Yöneticiliği, Manisa Valiliği-Celal Bayar Üniversitesi, CBÜ Sinema Salonu, 3 Mayıs 2013.

§  Akademik Bilişim, 2013, Akdeniz Üniversitesi, Ocak 2013 (Bildiri Hakemliği)

§  Erişilebilirlik Toplantısı”, Oturum Başkanlığı, Erişilebilirlik Günleri – 6-9 Aralık 2012 Engelsiz Yaşam Fuarı – İstanbul

§  “Engelsiz Bilişim” Toplantı Yöneticisi, VI. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, 7-8 Kasım 2012

§  “Bilişimde Kariyer Yolculuğu” Oturum Başkanı, VI. İstanbul Bilişim Kongresi, İstanbul, 7-8 Kasım 2012

§  “Manisa Engelsiz Bilişim Çalıştayı”, Çalıştay Yöneticisi, Manisa Valiliği-Celal Bayar Üniversitesi, CBÜ Sinema Salonu, 19 Mart 2012.

§  “Tıp/Veri Maden Oturumu”, Oturum Başkanı, Akademik Bilişim 2012, Uşak Üniversitesi, 1-3 Şubat 2012

§  II. Engelsiz Bilişim Toplantısı, Toplantı Yöneticisi, 18 Ağustos 2011, TTNET Konferans Salonu, Şişli, İstanbul

·      I. Engelsiz Bilişim Toplantısı, 28 Haziran 2011, Toplantı Yöneticisi, Dünya Engelliler Vakfı, Karaağaç Cad. Altınboynuz Plaza No:116 Sütlüce-Beyoğlu, İstanbul

 

DÜZENLEDİĞİ / GÖREV ALDIĞI ORGANİZASYON ve ETKİNLİKLER
Juri Üyelikleri

·       Dijital Şampiyonlar Web Tasarım Yarışması, 2014.

·       VII. Manisa Web Tasarım Yarışması  “Bilişimde Bireysel Güvenlik” –2014

·       Bilişim Yıldızları Yarışması -2013

·       VI. Manisa Web Tasarım Yarışması  “DEV Öğrenciler Marka Kent Manisa’yı Tanıtıyor” –2013

·       Bilişim Yıldızları Yarışması -2012

·       V. Manisa Web Tasarım Yarışması  “Hayalindeki Mesleği Anlat” –2012

·       IV. Manisa Web Tasarım Yarışması  “Manisa Mesir Macunu” –2011

·       III. Manisa Web Tasarım Yarışması “Manisa’nın Tarihi ve Doğal Güzellikleri” – 2010

·       II. Manisa Web Tasarım Yarışması “Tanıt Okulunu” – 2009

·       I.Manisa Web Tasarım Yarışması “Tanıt Manisa’nı” – 2008

·       Manisa Anadolu Liseleri II. Proje Yarışması, Turgutlu Anadolu Lisesi 2005

·       Manisa Anadolu Liseleri I. Proje Yarışması, Salihli Sakine Evren Anadolu Lisesi 2004

 

 

Etkinlik Düzenleme ve Yürütme Kurulları

§ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2018 Kongresi, Organizatörü, Danışma, Bilim ve Yürütme Kurul Üyeliği

§ V. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Düzenleme Kurulu, 19 Aralık 2017. Lefkoşa.

§ Engelsiz Bilişim Günleri  30 Kasım-3 Aralık 2017 Engelsiz Yaşam Fuarı – İstanbul

§ IV. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Düzenleme Kurulu, 20 Aralık 2016. Lefkoşa.

§ Dijital Oyun Zirvesi, CBU SÜleyman Demirel Kültür Merkezi, 25 Aralık 2015, Manisa.

§ III. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Düzenleme Kurulu, 10-11 Aralık 2015. Lefkoşa.

§ Engelsiz Bilişim Ödülleri 2015 Organizatörü– Düzenleme Kurulu Üyesi

§ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2015 Kongresi, Organizatörü, Danışma, Bilim ve Yürütme Kurul Üyeliği

§ Engelsiz Bilişim Günleri “Engelliler ve Medya”, 4-7 Aralık 2014 Engelsiz Yaşam Fuarı – İstanbul

§ II. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Düzenleme Kurulu, 11-12 Aralık 2014. Lefkoşa.

§ Engelsiz Bilişim Ödülleri 2014 Organizatörü– Düzenleme Kurulu Üyesi

§ Uluslararası Engelsiz Bilişim 2014 Kongresi, Organizatörü, Danışma, Bilim ve Yürütme Kurul Üyeliği

§ I. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri, Düzenleme Kurulu, 18-19 Kasım 2013. Lefkoşa.

§ Engelsiz Bilişim Ödülleri 2013 Organizatörü– Düzenleme Kurulu Üyesi

§ Engelsiz Bilişim 2013 Sempozyumu Organizatörü– Danışma, Bilim ve Yürütme Kurulu Üyesi

§ Erişilebilirlik Günü Etkinlikleri – 6-9 Aralık 2012 Engelsiz Yaşam Fuarı – İstanbul

§ Engelsiz Bilişim Günü Etkinlikleri – 29 Kasım 1 Aralık 2012 CEBIT Sinerji Zİrvesi – İstanbul

§ Engelsiz Bilişim 2012 Sempozyumu organizatörü– Düzenleme Kurulu Üyesi, Yürütme Kurulu Üyesi

§ “Manisa Engelsiz Bilişim Çalıştayı” düzenleyicisi, Manisa Valiliği-Celal Bayar Üniversitesi, CBÜ Sinema Salonu, 19 Mart 2012.

§ Engelsiz Bilişim Günü Etkinlikleri – 1-4 Aralık 2011 Engelsiz Yaşam Fuarı – İstanbul

§ II.Engelsiz Bilişim Toplantısı Düzenleyicisi – Ağustos 2011- İstanbul

§ I.Engelsiz Bilişim Toplantısı Düzenleyicisi– Haziran 2011- İstanbul

§ Engelsiz Bilişim 2011 Sempozyumu – Düzenleme Kurulu Üyesi, Yürütme Kurulu Başkanı

§ Manisa Internet Haftası Etkinlikleri – 2002, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

§ Manisa Web Tasarım Yarışması Düzenleyicisi 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

 

 

KATILIM SERTİFİKALARI
 

 • İstanbul ASP İl Müdürlüğü, “Bilişim Erişilebilirliği Çalıştayı”, 15.06.2015 İstanbul.
 • 12. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölge Toplantısı, 13-14 Kasım 2014, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Ofisi (TAIEX) işbirliği ile düzenlenen “Engelli Bireylerin Siyasal Yaşama Katılımı” konulu TAIEX Çalıştayı, 13 Ekim 2014, Ankara.
 • 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Katılım Belgesi, 15-17 Mayıs 2014, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • 11. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölge Toplantısı, 10-11 Nisat 2014, Afyon Kocatepe Üni., Afyon
 • 10. Engelsiz Üniversite Birimleri Bölge Toplantısı, 14-15 Şubat 2014, Mevlana Üniversitesi, Konya
 • “Engellilere Yönelik Ayrımcılık: Sorunlar ve Çözüm Yaklaşımları”, Atölye Çalışması, Dokuz Eylül Üniversitesi, 3-4 Aralık 2013, İzmir.
 • E-Ticaret, Seo-Sem, Sosyal Medya ve Girişimcilik Eğitim Katılım Sertifikası, neticaret, 10-12 Eylül 2013, İstanbul
 • Dünya Engelliler Birliği 1. Genel Kurulu, 6-7 Nisan 2013, İstanbul.
 • 7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Katılım Belgesi, 04-05 Nisan 2013, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • 6. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı Katılım Belgesi, 22-23 Mart 2012, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Dünya Engelliler Birliği Kurultayı ve Evrensel Tasarım Çalıştayı Katılım Belgesi, 2011.
 • Microsoft Türkiye, Microsoft Güvenli Bilişim Web Seminerleri Katılım Belgesi, 2011.
 • Faruk Çubukçu, SQL Workshop Katılım Belgesi, 2010.

 

ÖDÜLLER
 • Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 1997 yılında düzenlenen makale yarışmasında “Toprağın Kullanımı ve Korunması” makalesiyle birincilik ödülüne layık görülmüştür.
 • Bilişim Hizmetleri Sektörü Ödülleri – Yaşam Boyu Hizmet ve Eğitim Ödülü, Türkiye Bilişim Derneği, 2017
 • Bilişim Hizmetleri Sektörü Ödülü – Bilişim Medya, Türkiye Bilişim Derneği, 2017

 

 

PROJELER
 • 2015-186 nolu ”Rekreatif Bir Etkinlik Olarak Anne- Çocuk Cimnastiğinin Fiziksel Ve Zihinsel Sağlığa Katkısı”, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yönetici:GÜMÜŞ BİLAL-İ HABEŞ,Araştırmacı:KALAÇ MUSTAFA ÖZHAN,Araştırmacı:GÖBEL ÖZGE, , 01/12/2015 – 20/07/2017 (ULUSAL)
 • BİLTEVT 15  Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım  ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2015 KONGRESİ  Beşinci , Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, , 01/03/2015 – 15/06/2016 (ULUSAL)
 • Bilişim Hizmet Sektörü Ödülleri – Yaşam Boyu Hizmet ve Eğitim Ödülü, Türkiye Bilişim Derneği, 2017
 • Bilişim Hizmetleri Sektörü Ödülü – Bilişim Medya, Türkiye Bilişim Derneği, 2017

 

Verdiği Dersler

1999-2000 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Alaşehir MYO Arıcılık 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Arıcılık 2 (İkinci Öğretim) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Bağcılık 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Lab 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Lab 2 (İkinci Öğretim) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 2 (Örgün) Bilgisayar Uygulamaları
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 2 (İkinci Öğr.) Bilgisayar Uygulamaları
Alaşehir MYO Seracılık 1 (Örgün) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Alaşehir MYO Tıbbi Ar. Bitkiler 1 (Örgün) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Alaşehir MYO Hasat Sonrası Tek. 1 (Örgün) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
1999-2000 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 2 (İkinci Öğr.) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 1 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 1 (İkinci Öğr.) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Seracılık 1 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
2000-2001 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 2 (Örgün) Bilgisayar Uygulamaları
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 2 (İkinci Öğr.) Bilgisayar Uygulamaları
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 1 (Örgün) Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 1 (İkinci Öğr.) Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi
Alaşehir MYO Tarımsal Lab. 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Lab. 2 (İkinci Öğretim) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Seracılık 2 (Örgün) Bilgisayar Uygulama
Alaşehir MYO Tıbbi Ar. Bitkiler 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Hasat Sonrası Tek. 2 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
2000-2001 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 2 (Örgün) Bilgisayar Uygulamaları
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 2 (İkinci Öğr.) Bilgisayar Uygulamaları
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatif 2 (Örgün) Üretim Kooperatifçiliği
Alaşehir MYO Tarımsal Koop. 2 (İkinci Öğr.) Üretim Kooperatifçiliği
Alaşehir MYO Seracılık 1 (Örgün) Temel Bilgisayar Bilimleri
2003-2004 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Beden Eğitimi YO Antrenörlük 1 (A) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Beden Eğitimi YO Antrenörlük 1 (A) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Beden Eğitimi YO Antrenörlük 1 (A) Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri II
2003-2004 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (A) Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (B) Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Görsel Programlama
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Görsel Programlama
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Grafik ve Animasyon
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Grafik ve Animasyon
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Araştırma Tekn.ve Seminer
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Araştırma Tekn.ve Seminer
2004-2005 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Bilgisayar Ağ Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Bilgisayar Ağ Sistemleri
2004-2005 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (A) Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (B) Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (A) Grafik ve Animasyon
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Sistem Analizi veTasarımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Sistem Analizi veTasarımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Araştırma Tekn.ve Seminer
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) Araştırma Tekn.ve Seminer
2005-2006 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (A) Entegre Ofis
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 1 (B) Entegre Ofis
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Görsel Programlama I
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) Bilgisayar Ağ Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (A) İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.(İ.Ö) 2 (B) İşletim Sistemleri
2005-2006 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/A Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/B Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A Görsel Programlama II
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/B Görsel Programlama II
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A Sistem Analizi ve Tasarımı
Turgutlu MYO Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/B Sistem Analizi ve Tasarımı
2006-2007 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa) 1 Entegre Ofis
Turgutlu MYO (Manisa) Elektrik.İ.Ö(Manisa)1/A Genel ve Tek.İletişim
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/B İşletim Sistemleri
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A Girişimcilik
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/B Girişimcilik
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A Görsel Programlama
2007-2008 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar 1 Temel Bilgisayar Bilimleri
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik 1 Temel Bilgisayar Bilimleri
Turgutlu MYO (Manisa) Endüstriyel Elektronik.İ.Ö(Manisa)1/A Genel ve Tek.İletişim
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/A Grafik ve Animasyon
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/A Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A Sistem Analizi ve Tasarımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A İşletme Yönetimi

 

 

 

2008 – 2009 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar 1 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik 1 Temel Bilgisayar Bilimleri Tek. Kullanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/A Entegre Ofis
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/A Algoritma ve Programlamaya Giriş
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1/A Girişimcilik
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2/A İşletim Sistemleri
2008 – 2009 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar 1 Temel Bilgisayar Dersi
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik 1 Temel Bilgisayar Dersi
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik 2 Daktilo Dersi
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)1 Bilgisayar Donanımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2 Sistem Analizi ve Tasarımı
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2 Visual Basic Programlama II
Turgutlu MYO (Manisa) Bilg.Tek ve Prog.İ.Ö(Manisa)2 Mikrobil.Sis ve Asmb

 

2009 – 2010 Güz Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuar Temel Bilgisayar Tek. Kullanımı
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dökümantasyon ve Sek. Temel Bilgisayar Teknoloji kullanımı. I
2009 – 2010 Bahar Yarıyılı
Yer Bölüm – Sınıf Ders
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Temel Bilgisayar Bilimleri
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik Daktilografi
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik Daktilografi III
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik Daktilografi  IV
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Dök. ve Sekreterlik Temel Bilgisayar Bilimleri
2010 – 2011 Güz Yarıyılı
Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Laboratuvar Temel Bilgisayar Tek. Kullanımı
2010 – 2011 Bahar Yarıyılı
Alaşehir MYO Tarımsal Kooperatifçilik Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Tarımsal Koop(İ.Ö) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Peysaj ve Süs Bitkileri(İ.Ö) Temel Bilgisayar Bilimleri
Alaşehir MYO Kooperatifçilik Bilgisayar Büro Programları
Alaşehir MYO Kooperatifçilik (İ.Ö) Bilgisayar Büro Programları
2011-2012 Güz Yarıyılı
Sağlık Yüksekokulu Ebelik Temel Bilgisayar Tek. Kullanımı
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (1/A) Temel Bilgisayar Tek. Kullanımı
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (1/B) Temel Bilgisayar Tek. Kullanımı
2011-2012 Bahar Yarıyılı
Sağlık Yüksekokulu Ebelik Temel Bilgisayar Bilimleri
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (1/A) Temel Bilgisayar Bilimleri
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (1/B) Temel Bilgisayar Bilimleri
2013-2014 Güz Yarıyılı
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (1/A) Temel Bilgisayar Bilimleri
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik (1/B) Temel Bilgisayar Bilimleri
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/A I.Öğretim İçerik Yönetim Sistemi
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/B I.Öğretim İçerik Yönetim Sistemi
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/A II.Öğretim İçerik Yönetim Sistemi
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/B II.Öğretim İçerik Yönetim Sistemi
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/B I.Öğretim
Kalite Güvencesi ve Standartları
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/A II.Öğretim Kalite Güvencesi ve Standartları
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/B II.Öğretim Kalite Güvencesi ve Standartları
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/B I.Öğretim Kalite Güvencesi ve Standartları
2014-2015 Güz Yarıyılı
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/A I.Öğretim Ofis Yazılımları
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/B I.Öğretim Ofis Yazılımları
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/A II.Öğretim Ofis Yazılımları
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -1/B II.Öğretim Ofis Yazılımları
Kırkağaç MYO Lojistik 1 I.Öğretim
Bilgisayar ve Ofis Programlama
Kırkağaç MYO Lojistik 1 II.Öğretim Bilgisayar ve Ofis Programlama
2014-2015 Bahar Yarıyılı
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/A I.Öğretim Sistem Analizi ve Tasarımı
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/B I.Öğretim Sistem Analizi ve Tasarımı
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/A II.Öğretim Sistem Analizi ve Tasarımı
Kırkağaç MYO Bilgisayar Programcılığı -2/B II.Öğretim Sistem Analizi ve Tasarımı
Kırkağaç MYO Lojistik 1 I.Öğretim
Endüstride Bilgisayar Uygulamaları
Kırkağaç MYO Lojistik 1 II.Öğretim Endüstride Bilgisayar Uygulamaları
2015-2016 Güz Yarıyılı
CBU Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1 (Ö.Ö) Temel Bilgisayar Bilimleri
CBU Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 1 (İ.Ö) Temel Bilgisayar Bilimleri
CBU SYO Hemşirelik 2 A Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
CBU SYO Hemşirelik 2 B Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
2015-2016 Bahar Yarıyılı
CBU SYO Ebelik  2 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
2016-2017 Güz Yarıyılı
CBU SYO Hemşirelik 2 A Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
CBU SYO Hemşirelik 2 B Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı
2016-2017 Bahar Yarıyılı
Turgutlu MYO Elektronik 2 (ÖÖ) Girişimcilik
Turgutlu MYO Elektirik 2 (ÖÖ) Girişimcilik
Turgutlu MYO Elektronik 2 (İÖ) Girişimcilik
Turgutlu MYO Elektirik 2 (İÖ) Girişimcilik

 

2017-2018 Güz Yarıyılı
Salihli İİBF Maliye Temel Bilgisayar Teknoloji Kullanımı

 

2017-2018 Bahar Yarıyılı
Salihli İİBF Maliye Temel Bilgisayar Bilimleri

 

2018-2019 Bahar Yarıyılı
Salihli İİBF Maliye (2) İşletme Yönetimi
Salihli İİBF İşletme Temel Bilgisayar Teknoloji Kullanımı
Salihli İİBF Maliye Temel Bilgisayar Teknoloji Kullanımı
Salihli İİBF İktisat Temel Bilgisayar Teknoloji Kullanımı
Ahmetli MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Örgün) Teknoloji Kullanımı
Ahmetli MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İkinci Öğretim) Teknoloji Kullanımı
HASAN FERDİ TURGUTLU TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ Yazılım Mühendisiği Girişimcilik