Proje Konuları ve Sunum Haftaları

SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI DERSİ

PROJE KONULARI ve SUNUM HAFTALARI

Bilgisayar Programlama Örgün Öğretim 2 A

Bilgisayar Programlama İkinci Öğretim 2A

Bilgisayar Programlama Örgün Öğretim 2 B

Bilgisayar Programlama İkinci Öğretim 2 B

Not: Proje yazım aşamasında uyulacak kurallar ve Örnek Tez için Ders Notları sayfasından klavuzları inceleyebilirsiniz.

Not.: Bilgisayar Prog. 2. sınıfların Sistem Analizi ve Tasarım dersi için herkes projesiyle ilgili olarak ekte yer alan formu dolduracak ve ilan edilen ara sınav (vize) gün ve saatinde imza karşılığında teslim edecektir.

Projeyi birden fazla kişi ortak hazırlıyorsa sadece bir tane form dolduracaklar ve forma tüm grup üyelerinin adını yazacaklardır. Teslim esnasında tüm grup üyeleri hazır bulunacaktır. FORMU indirmek için tıklayınız.

ENDÜSTRİDE BİLLGİSAYAR UYGULAMALAR DERSİ

ÖDEV SUNUM HAFTALARI

Lojistik 1 Örgün Öğretim

Lojistik 1 İkinci Öğretim